Obwieszczenie o podjęciu postępowania

2008-12-04 1027
Art. czytany: 1958 razy

Budowa elektrowni wiatrowych w Majkowie

In.I.7627-5/07/08 Skarżysko Kościelne 2008.12.03.OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.49 i art.97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami)


WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

Zawiadamia

o wydaniu postanowienia o podjęciu z urzędu postępowania administracyjnego z wniosku Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego„WENDBI ” Zuzanna Wolszczak ul. Lotnicza 27, 26-600 Radom
- w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 1,5 MW. na działce położonej w miejscowości Majków, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 696.
Informuje się że w myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Zgodnie z art.10 §.1 Kpa. strony w sprawie mogą zapoznać się z w/w postanowieniem w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30.
. W myśl art. 97 §.2 Kpa. Organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony, gdy ustąpią przyczyny zawieszenia postępowania.


Data wywieszenia obwieszczenia: 04.12.2008r.
Wójt Gminy
(-) Zbigniew Celski