Informacja Wójta Gminy Skarżysko Kościelne

2008-01-30 0945
Art. czytany: 2922 razy

o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w roku 2008

Informacja Wójta Gminy Skarżysko Kościelne

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne, działając na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami ) informuje o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w roku 2008, objętych Zarządzeniem Nr 3/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 16 stycznia 2008 r.
Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym przy ul. Kościelnej 2a.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym, pokój nr 116 oraz pod numerem telefonu 041 271 44 66 w. 14.