OBWIESZCZENIE

2005-07-08 1208
Art. czytany: 3662 razy

OBWIESZCZENIE - DECYZJA LOKALIZACJI INWESTYCJI - KANALIZACJA SKARŻYSKO KOŚCIELNE

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dn. 08.07.2005r.Na podstawie art.49 Kpa zawiadamia się, że w dniu 07.07.2005r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego tj. ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne I – Świerczek zadanie II” wg trasy oznaczonej na załączonej kopii mapy zasadniczej (do wglądu w pok. 118).
Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach położonych w miejscowości Skarżysko Kamienna oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:
48-droga, 568-droga, 143-droga, 181/2-rzeka Oleśnica, 154, 370, 151, 150/4

oraz w miejscowości Skarżysko Kościelne na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:
3506-droga, 3416-droga, 1801-droga, 3316-droga, 3505-droga, 3420/1, 3421, 1798/1, 3397, 3503, 177/2, 3277, 3276/2, 3388, 3390, 4218, 3275-droga, 3370/1, 3366/1, 3351-droga, 3350/2, 3273, 3348, 3272/2, 1974-droga, 1970/1-droga, 3255, 3254, 3253, 3252/3, 3252/5, 3252/4, 3227/1, 3226, 1973-droga, 864/2, 864/1, 865, 866/1, 866/2, 867, 868, 869, 870, 871, 3268, 3266, 3264, 3262, 3260, 3258, 3257, 3256, 872, 873, 874/3, 4429, 876/2, 878, 879/1, 880, 881, 882, 887, 1024, 1031, 1042, 1050, 889-droga, 1058, 1066, 4050/1, 4050/2, 1090, 1103, 1139, 1004/4, 1005, 1022, 1029, 1039, 1048, 1055/1, 1064/1, 1075/2, 1088, 3422, 1101, 1133/1, 1153, 1179, 1188, 1198/1, 1203, 1208, 1213, 1218, 1223, 1251/1, 1289/1, 1293/1, 4124/1, 1301/1, 1316/1, 1331/1, 1336/1, 1340/1, 1364/1, 1387, 1395/1, 1401/1, 1406/3, 1406/4, 1410/1, 1423/4, 1437, 1452/1, 1462/1, 1462/2, 1477, 1489/2, 1494/2, 1521/2, 1532, 1531/2, 1551/3, 1976/1-droga 1976/2-droga, 1976/13-droga, 1634/6-droga, 1637/6-droga, 1976/14-droga, 2076/3-droga, 1976/3-droga, 1976/4-droga, 2257/2, 1976/8-droga, 1976/9-droga, 888-droga, 1975- droga, 991-droga, 1020/6, 788-droga, 337- droga, 980-droga, 787, 786, 785, 784, 783, 781, 780, 777/3, 777/2, 772/1, 771/1, 770/2, 770/1, 769/2, 767, 939, 937/1, 936, 935, 934, 933/1, 933/2, 932, 931, 930, 929, 928/2, 928/1, 927/1, 927/2, 926, 925, 904, 903, 902, 901/2, 901/1, 762, 761, 758, 757, 756, 755.
oraz w miejscowości Świerczek na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:
597-droga, 599/1-droga, 600-droga, 255-droga, 280-droga, 442, 441, 440/2, 278/1, 278/2, 276/3, 431/1, 431/2, 431/3, 273, 272, 266/1, 261, 258, 254, 252/2, 251, 248, 242, 241, 402, 399, 395, 388, 387, 233, 236, 384, 375, 373, 372, 225, 224, 219, 218, 231, 211, 209, 361, 357, 356/1, 352, 348, 341, 337, 332, 333, 193, 190, 189, 188/1, 187, 181, 177, 170, 166/1, 166/2, 166/3, 165/1, 165/2, 163, 156/1, 614, 149/1, 149/2, 143/2, 141, 140, 139, 136, 133, 129/3, 129/2, 126,
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni licząc po upływie 14 dni od daty obwieszczeniaWójt Gminy
mgr Zbigniew Celski