Zapytanie ofertowe - Przebudowa drogi gminnej ulica Racławicka

2018-03-08 0844
Art. czytany: 363 razy

Przebudowa drogi gminnej ulica Racławicka

Skarżysko Kościelne, dnia 2018-03-08 In.III.271.7.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30000 euro. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Skarżysko Kościelne zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30000 euro na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ulica Racławicka”. Szczegółowe informacje dotyczące powyższego zamówienia Zamawiający Gmina Skarżysko Kościelne – zawarł w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiących załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne, (pok. 102 Sekretariat). Termin składania ofert do dnia 22-03-2018 r. do godz. 10:00. Podpis na oryginale Wójt Gminy /-/ Zdzisław Woźniak