ZARZĄDZENIE NR 129/2017

2018-01-03 1459
Art. czytany: 278 razy

z dnia 27 grudnia 2017 r.

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok.