OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE DO USUWANIA AZBESTU

2016-06-27 1051
Art. czytany: 758 razy

Wnioski na dofinansowanie do usuwania azbestu

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE DO USUWANIA AZBESTU

Urząd Gminy Skarżysko Kościelne informuje o ciągłym naborze wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na nieruchomościach będących własnością osób fizycznych z terenie Gminy Skarżysko Kościelne.
Program usuwania wyrobów zawierających azbest realizowany będzie do 30 września 2016 roku.
Zainteresowane osoby mogą pobrać wnioski bezpośrednio w siedzibie tut. Urzędu tj. Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a, pok. 118
Zasady usuwania wyrobów zawierających azbest pozostają bez zmian – szczegółowe informacje udzielają pracownicy urzędu pod nr tel. 41-271-44-66 wew. 18 lub 20 oraz za pomocą poczty elektronicznej e-mail: srodowisko@skarzysko.com.pl